زمین چمن مصنوعی

دهکده فرهنگی منتظران آفتاب، دارای زمین چمن مصنوعی فوتبال با مساحت ۳۳۰ متر مربع میباشد که در ضلع شمال غربی دهکده واقع شده است که در صورت نیاز و با پرداخت هزینه، بصورت ساعتی در اختیار شرکت کنندگان اردو قرار خواهد گرفت. همچنین دهکده فرهنگی منتظران آفتاب، آمادگی دارد این زمین را بصورت اجاره ای در اختیار ارگان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه معرفی نامه قرار دهد.

شرایط استفاده از زمین چمن مصنوعی

زمین چمن مصنوعی دهکده فرهنگی منتظران آفتاب با پرداخت هزینه و به صورت ساعتی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. همچنین دهکده فرهنگی منتظران آفتاب، آمادگی دارد این زمین را بصورت اجاره ای در اختیار ارگان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه معرفی نامه قرار دهد.

دهکده فرهنگی منتظران آفتاب

دهکده فرهنگي منتظران آفتاب (باغ دارالقرآن) وابسته به مركز تربيتي و پرورش استعداد سلاله، واقع در منطقه خوش آب و هواي اصفهانك با بهره مندي از فضاي دلنشين و زيبا وامكانات اردوگاهي در مساحتي بالغ بر ۱۵۰۰۰ متر مربع آماده ارائه سرويس به اردوهاي دانش آموزي، دانشجويي، خانوادگي، سازماني، آموزشي و … به صورت شبانه روزي مي باشد .

کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء