زمین چمن مصنوعی

دهکده فرهنگی منتظران آفتاب، دارای زمین چمن مصنوعی فوتبال با مساحت ۳۳۰ متر مربع میباشد که در ضلع شمال غربی دهکده واقع شده است که در صورت نیاز و با پرداخت هزینه، بصورت ساعتی در اختیار شرکت کنندگان اردو قرار خواهد گرفت. همچنین دهکده فرهنگی منتظران آفتاب، آمادگی دارد این زمین را بصورت اجاره ای در اختیار ارگان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه معرفی نامه قرار دهد.

شرایط استفاده از زمین چمن مصنوعی

زمین چمن مصنوعی دهکده فرهنگی منتظران آفتاب با پرداخت هزینه و به صورت ساعتی در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد. همچنین دهکده فرهنگی منتظران آفتاب، آمادگی دارد این زمین را بصورت اجاره ای در اختیار ارگان ها و اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه معرفی نامه قرار دهد.

دهکده فرهنگی منتظران آفتاب

دهکده فرهنگی منتظران آفتاب (باغ دارالقرآن) وابسته به مرکز تربیتی و پرورش استعداد سلاله، واقع در منطقه خوش آب و هوای اصفهانک با بهره مندی از فضای دلنشین و زیبا وامکانات اردوگاهی در مساحتی بالغ بر ۱۵۰۰۰ متر مربع آماده ارائه سرویس به اردوهای دانش آموزی، دانشجویی، خانوادگی، سازمانی، آموزشی و … به صورت شبانه روزی می باشد .

کلیه حقوق متعلق است به بنیاد خیریه آلاء